Annlouise Linde Anderson

Vi "alla" behöver ibland stöd och hjälp genom livet, detta oavsett ålder eller kön. Min önskan och mitt mål är att hjälpa mina klienter att finna vägar att kunna uttrycka sina känslor på, och hitta de verktyg som kan var till stor hjälp sedan vidare genom livet. Detta kan hjälpa individen att bygga starka och sunda relationer genom livet, med nya personer, samt med sin partner, familj, släkt och vänner. 

"Vi behöver ibland få prata med någon om det vi står inför,
står i just nu eller kanske precis gått igenom."

Idag jobbar jag främst online och med alla åldrar. Jag finns tillgänglig för dig som pratar svenska, danska, norska och engelska. Jag tror också på modellen "walk and talk", som kan vara mycket bra speciellt när man går igenom svåra eller tuffa kriser eller sorger i livet. Promenaden kan då kännas som en friare plats, där ens tankar kan slappna av och få ett lugn och en ro, en plats för eftertanke och utrymme för känslor och bearbetning med mera.

Relationsterapi

Relationsterapi handlar om samtal där individen kan hitta stöd gällande hur hen kan utveckla sin förmåga när det kommer till relationsskapande, samt utveckling av social interaktion. Detta till fördel för sunda och goda relationer, vänskapsband och familjeband etc.

Parterapi

Parterapi är för er som vill investera i eran relation.
Kanske redan från starten i ert förhållande. Eller för er som levt tillsammans en tid och känner att ni behöver hjälp att hitta tillbaka till varandra och påminnas om varför ni från början egentligen valde varandra. Sedan hitta nya vägar framåt som kan bli mycket viktiga och som för relationen sunt och tryggt vidare genom livet.

Samtalskontakt/stödsamtal

Stödsamtal behöver vi alla genom livet oavsett ålder. Jag har vana att stödja i samtal utifrån individens plats i livet, vad än det kan handla om. Stödsamtal handlar om att ha en plats där man kan lasta av sig det man kämpar eller brottas med. Tillsammans kan man hitta ord på saker och finna vägar och verktyg som kan göra stor nytta genom livet.

Kris/sorgearbete

Kris och sorgearbete talar sitt eget språk. Vi behöver ibland få prata om det vi står inför, står i just nu eller redan gått igenom. I kris och sorg behöver vi bearbeta och/ eller processa saker och händelser. Vi behöver en avlastningsplats, en tid där vi får gå igenom det vi är i eller gått igenom och hitta ord på detta. Att se samband, få förklaringsmodeller och hitta vägar framåt trots det som gör ont eller som skapat stor oro, ledsamhet eller saknad med mera.

Själavård

Själavård handlar om att ta hand om det som finns, upplevs och känns men inte syns. Att ta hand om det som också kan ses som den andliga sidan av mig. Att prata om meningen med livet, Gud-tro-hopp-kärlek, prata existentialitet och varför vi är här på denna jord. Det vill säga vårda den andliga sidan av mig själv och mitt jag.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram